Over mij

Mijn naam is Mariska van Dijk. Na mijn opleiding tot maatschappelijk werker heb in mijn loopbaan veel gesprekken gevoerd, met name met ouderen, mensen met een beperking en met hun mantelzorgers.

Schrijven is altijd een passie geweest. Ik kreeg de kans om een bijzonder levensverhaal te mogen opschrijven. Dit is de aanleiding geweest om te besluiten om dit voor meer mensen te willen doen.

Het is niet altijd gemakkelijk om gebeurtenissen goed onder woorden te brengen. Daarbij is het belangrijk goed naar het verhaal van de ander te luisteren en dit in de juiste woorden op papier te zetten. Het moet echt het verhaal van de verteller zijn. Hier ligt mijn kracht en die wil ik graag inzetten.

Het schrijven van een levensverhaal is niet alleen belangrijk voor naasten. Het terugblikken op gebeurtenissen, het samen gaan zien van rode draden, levensthema’s en gemaakte keuzes zijn juist van grote betekenis voor de verteller. Graag wil ik dit proces met u aangaan.

Naast het beschrijven van levensverhalen, interview ik mantelzorgers en vrijwilligers voor een steunpunt voor informele zorg. En schrijf ik blogs, verhalen en gedichten over wat ik tegenkom in het leven.